"De røde veiene"


Arbeiderhistorie
Arbark har bidratt med bilder til prosjektet «De Røde Veiene».

«De Røde Veiene» er et initiativ i hovedsak fra AOF i Norges seniorgruppe og prosjektet er støttet av LOs kulturutvalg. Prosjektet har også solid støtte i og support fra LO Media og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Nettstedet er delt inn i seks ulike regioner, og man kan lese ulike historier om arbeidsfolks kamper. Ulike forfattere har bidratt med tekster, og Arbark har bidratt med bilder fra den rikholdige fotosamlingen vår.

«De Røde Veiene er et ideologisk veikart over steder i Norge, utvalgte steder der arbeiderbevegelsens kvinner og menn øvde stor innflytelse på stedsutvikling og som, ikke minst, bidro sterkt til en solid bedring av arbeidsfolks livs- og arbeidsvilkår.»

Fane
Fane 2
Fane 3
Arbark har bilder fra gruvene på Røros, Christiania Seildugsfabrik og Julussa-konflikten, og mange flere steder som besøkes i prosjektet.
Foto: Arbark

Les flere historier på www.derodeveiene.no.Publisert 17.01.2023.