Aase Lionæs

Første kvinne med fast plass i Stortingets presidentskapDen 8. oktober 1965 ble Aase Lionæs fra Arbeiderpartiet valgt til visepresident i Lagtinget. Hun ble dermed første kvinne med fast plass i Stortingets presidentskap.Lionæs var født i 1907 og døde i 1999. Hun satt på Stortinget i mange år: fra 1954 til 1977. Hennes mest kjente og omtalte verv var som formann i Nobelkomiteen fra 1968 til 1977.
Da Lionæs ble nominert som visepresident i Lagtinget deltok hun på FNs 20. generalforsamling i New York. Fra Lionæs’ arkiv, som oppbevares ved Arbark, har vi funnet fram et telegram fra daværende statsminister Trygve Bratteli som oppfordrer henne til å akseptere nominasjonen, samt et gratulasjonstelegram fra familien.
 
Kilder:

ARK-2812 Lionæs, Aase (hos Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

Aase Lionæs : en politisk biografi / Doris H. Linder ; DNA, 1997

 


© Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek