FILMER I ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV OG BIBLIOTEK
 
Samhold må til


Samhold må til
har vi kalt denne kavalkaden av norske arbeiderfilmer fra 1930-årene.

Filmen inneholder blant annet klipp fra Samhold må til, 1935, Norge for folket, 1936, By og land hand i hand, 1937 og Gryr i Norden, fra 1939.

Produksjonen er laget av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek i samarbeid med LO-media. Støttet av Norsk Kulturråd.

Lenke til filmen på Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=yDyNAl7g0_UArbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek samler og oppbevarer film med relevans til arbeiderbevegelsen. Vi har i løpet av de siste årene foretatt en kartlegging og innsamling av filmer som befinner seg i de forskjellige LO-forbundene, hos AOF og andre forgreiniger av arbeiderbevegelsen i Norge. Kartleggingen er satt i gang som et resultat av LO-kongressens vedtak fra 2009 om å samle inn og digitalisere historiske arbeiderfilmer for å sikre denne delen av den norske kulturarven for ettertiden. Aktuelle filmer er i denne sammenheng informasjonsfilm, spillefilm, valgfilm, propagandafilm for parti- og fagbevegelse og propagandafilm for arbeideridrett og ungdomsbevegelse, nærmest sagt alle typer levende bilder med en eller annen tilknytning til arbeiderbevegelsen.

Det er kjent at arbeiderfilmene gir oss et rikt supplement til vår historieoppfatning. Ikke minst har de en egen kulturell identitet og verdi. Dette har ført til at enkelte av disse er blitt tatt opp i den nasjonale verneplanen for film, som igjen innbærer at de aktuelle filmene - på sikt - skal restaureres og digitaliseres til kinoformat. Et eksempel på filmer i denne kategori er Olav Dalgards produksjon. Inspirert av sovjetisk, tysk og østerriksk propagandafilm regisserte han en rekke valgfilmer for Arbeiderpartiet i mellomkrigstiden. Av hans spillefilmer fra denne perioden står Det drønner gjennom dalen, fra 1937 og Gryr i Norden fra 1939 frem som filmhistoriske perler.

Om hovedvekten av denne filmproduksjonen falt innenfor 1930-tallet kan vi spore opptak med relevans for arbeiderbevegelsen helt tilbake til 1908. I disse tilfellene dreier det seg da om dokumentarfilmer og såkalte journalfilmer. Dessverre er mange av filmene som ble produsert for bevegelsen gått tapt. Etter krigen ble filmen pålagt andre oppgaver enn de rent propagandistiske. Filmen ble nå i mye større grad tatt i bruk som nyttige ledd i informasjons- og skoleringsarbeid. Distribusjonskanalene ble etterhvert profesjonalisert via AOFs filmformidling og var i mange år et fast og kjærkomment innslag på mange partilags- og fagforeningsmøter.

Under finnes en liste over film som er digitalisert. Disse foreligger på DVD i såkalt påsynskopi-kvalitet og kan derfor foreløpig kun sees i våre lokaler. Interesserte kan ta kontakt med oss.

Digitalisering ble mulig takket være støtte fra Norsk Kulturråd.

Hvis du er interessert i å bruke filmsnutter fra Arbark kan du kontakte oss her: post@arbark.no


1. 42,5 timers arbeidsuke. AS. Informasjonsfilm.
Program 1: Arbeidstid og velstand og konsekvensene for industrien. Intervjuer med blant annet LO-formann Parelius Mentsen, NAF-direktør A. P. Østberg, H&K-leder Otto Totland samt en rekke lokale tillitsmenn.

2. 42,5 timers arbeidsuke. AS. Informasjonsfilm.
Program 2: Bedre løsninger av problemene gjennom diskusjon. Effektivisering i industrien. Intervju med direktør Svein Dalen ved Norsk Produktivitetsinstitutt. Bilder fra Askim Gummivarefabrikk, Hammer Papirindustri i Oslo, Radionette og Nyland Vest.

4. I takt med tiden. Del 1 av LO's 50-årsjubileumsfilm fra 1949. Manuskript: Per Sogstad. Regi og produksjonsledelse: Toralf Sandö. Fotograf: Reidar Lund. Lyd: Fritz Gebhardt. Klipp og montasje: Olav Engebretsen. Musikk: Jolly Kramer Johansen.

5. I takt med tiden. Del 2 av LO's 50-årsjubileumsfilm fra 1949. Manuskript: Per Sogstad. Regi og produksjonsledelse: Toralf Sandö. Fotograf: Reidar Lund. Lyd: Fritz Gebhardt. Klipp og montasje: Olav Engebretsen. Musikk: Jolly Kramer Johansen.

6. Tillitsmannen. Kven er han? Del 1. Opptak fra Bergens Mekaniske Verksted, blant annet i Laksevåg. Intervjuer med klubbformennene Gunnar Simonsvik og Kåre Fiskeseth, samt administrerende direktør Sverre Osland.

7. Bedriften som samfunn. Tillitsmannen. Kven er han? Del 2. Intervjuer med Direktør Sverre Møller ved Hunsfos Papir. Klubbformann Kåre Bergh-Andresen ved Udis Konfeksjonsfabrikk i Hønefoss. Jarle Moen, Klubbformann ved bedriften Hamia.

8. På din side. Norsk Film AS. Ca. 1970 - 1975. Film om LO, laget i et samarbeid mellom Arbeidernes Opplysningsforbund og LO. Trekk fra arbeiderbevegelsens historie i Norge. Tillitsmannens rolle på bedriften. Bilder fra arbeidsliv i Nord-Norge.

9. Dommen faller. NOR Film. 1976. Film om konflikten ved Norsk Hammerverk A/S i Stavanger, utløst av en oppsigelse ved bedriften i mars 1975. Konflikten havnet i rettsapparatet, og endte til slutt i Høyesterett.

10. Jernringen smies. "Norsk Jern og Metallarbeiderforbunds organisasjon". Forbundet presenterer seg selv i denne filmen. Intervju med Josef Larsson, Hans Hegg og Arnfinn Olsen. Bilder fra landsmøtet 1946. Josef Larssons minnetale over falne. Arne Paasche Aasen leser prolog.

11. Jern og metalls 25. ordinære landsmøte i Oslo, 1957. Møtet ble avholdt i Oslo Arbeidersamfund. Kulturelle innslag. Taler av Josef Larsson, Einar Gerhardsen, Parelius Mentsen og en representant for den internasjonale metallarbeiderunionen.

12. 1. Mai i Oslo 1962. Oslo Arbeiderparti viser: DNA 75 år 1962. Bilder fra arrangementene i Oslo. Stum.

13. Tekstilarbeideren. Produsert av A/S Filmformidling på oppdrag fra Norsk tekstilarbeiderforbund i 1949. Tekstilarbeideren i historisk perspektiv. Laget i anledning forbundets 25-årsjubileum.
Manuskript: Rudolf Berner og Agnar Mykle. Innslag med Anna Pleym og Alf Andersen.

14. NSB Jubileumskavalkade. Autentiske opptak fra jernbanens og filmens barndom. Bilder fra blant annet Jernbanens filmarkiv, Norsk Film AS, Norsk Dokumentarfilm m. fl. Produksjon: ABC-film i samarbeid med NSB.

15. Uten tittel. Svensk produksjon. Valgfilm for Arbetarpartiet Socialdemokraterna. 1940-tallet.

16. Veien Framover. Norsk Dokumentarfilm. Film om byggingen av jernverket i Mo i Rana og kraftutbyggingen av Røsåga. Manuskript: Per Borgersen og Lauritz Falk. Regi Lauritz Falk. Produksjon Per Borgersen.

18. Aldri mer. Del 1. Det norske Arbeiderpartis film til stortingsvalget 1949. Opptatt av Norsk Lydfilm AS. Regi: Alfred Solaas. teknisk regi og montasje: Olav Engebretsen. Musikk: Jolly Kramer Johansen.

19. Aldri mer. Del 2. Det norske Arbeiderpartis film til stortingsvalget 1949. Regi: Alfred Solaas. teknisk regi og montasje: Olav Engebretsen. Musikk: Jolly Kramer Johansen.

20. Ungdom - bruk din rett. "Filmen forteller kort om hvordan de demokratiske rettigheter er kjempet fram her i landet og hvilken verdi de representerer. Den oppfordrer de unge til selv å ta del i folkestyret - og ikke bare overlate alt til de eldre" (Arbeiderbladet 19. mai 1961). Produsert for Statens Ungdoms- og Idrettskontor og Statens Ungdomsråd av Norsk Dokumentarfilm. Regi: Arnjlot Berg

23. Slitets slekters fane. Det norske Arbeiderpartis 60 års-jubileum i 1947.

23_2. Akkord. Timelønn. Månadslønn eller årslønn? Film om arbeids- og tidsstudier. Innslag fra Jonas Øglænd sykkelfabrikk i Sandnes.

24. Mot ein ny bedriftsorganisasjon. Film om demokrati i arbeidslivet. Bilder fra Hunsfos papirfabrikker i Vennesla.

26. Det store skiftet. Produsert av Norsk Dokumentarfilm for Det Norske Arbeiderparti til Stortingsvalget 1961. Filmen inneholder intervjuer med Martin Tranmæl, Trygve Lie, Einar Gerhardsen og Konrad Nordahl.
Regi: Arnljot Berg.

27. Bilarbeidernes Forening - film om bedriftsidrett. Oslo Jern og Metalls Bilgruppe 1951. Stum.

28. Streik. Informasjonsfilm AS: Streik Norgas 1970 - Streik Sauda 1970 etc.. Sølve Skagen? Dokumentar om lovlige og ulovlige aksjoner på 1970-tallet, herunder Hammerverksaken,

30. Bygningsarbeiderdagene i Fredrikstad 1979. Verdens lengste plankestafett-1. Etter markeringen av starten i Namsos følger vi planken i retning sørover til Fredrikstad. Statsminister Odvar Nordli taler i Fredrikstad. Trygve Bratteli taler. Blant annet innslag med Alf Frotjold, Tor Halvorsen og Jack Fjeldstad. Produsert av Erling Ottesen for Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, AOF og LO. Farger.

34. 1. Mai i Kristiania/Oslo 1923. Bilder fra feiringen av 1. Mai - dagen. Spesielt barne og demonstrasjonstoget.

37. Jernringen smies. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbunds jubileumsfilm, laget av Arbeidernes Opplysningsforbund 1946. Blanding av dokumentar- og spillefilm fra Jern og Metalls historie. Medvirkende: Einar Våge, Egil Hagen, Oscar Egede-Nissen, Sunny Rokkones, Kristen Dahl, Gunnar Simenstad, Harald Aimarsen, Stevelin Urdahl, samt arbeidere fra verksteder i Oslo og Aker.

39. Aldri mer. Det norske Arbeiderpartis film til stortingsvalget 1949. Manuskript: Regi: Alfred Solaas. teknisk regi og montasje: Olav Engebretsen. Musikk: Jolly Kramer Johansen.

40. Järnets män. 1935. Svensk produksjon. Film om den svenske fagorganisasjonens gjennombrudd. Regi: Gunnar Olsson.

44. Osloforeningens sommerstevne 1939. Handels- og Kontorfunksjonærenes Foreninger i Oslo holdt juni 1939 sitt årlige sommerstevne på Østråt Feriehjem i Bomannsvik på Nesodden. Stum.

45. Forsvarsministeren på gjesting i Sauda. (Alv Jakob Fostervoll). Ca. 1970. Amatørproduksjon. "Alfa-Studio". Einar O. Bø. Sauda. Stum.

46. 1. mai i Oslo 1908 - 1910. Eksteriørbilder av det gamle Folkets Hus på Youngstorget. 1. Mai-toget i Torggata og Kirkeristen. Faner fra blant andre Christiania Lossearbeideres Forening, Smedenes Fagforening og Telefonarbeidernes Fagforening. Folkehavet på Tullinløkka. Transparent med parolen: Krig er brodermord. Stum.

47. 1. mai 1934 i Oslo.

50. Avsløringen av Torgeir Vraas statue i Drammen 20. september 1936. Stum.

51. Vestfold Arbeiderblad. Produsert av AOFs Filmavdeling. Film om avisens funksjon i nærdistriktet. Stum.
© www.arbark.no