Foto


Foto negativer
Foto: Arbark
Arbarks fotosamling inneholder rundt 4,2 millioner bilder. Samlingen inneholder bilder fra partiforeninger, fagforbund og foreninger og fagblader med blant annet reportasjebilder fra arbeidslivet. Avisenes Nyhetsbyrå (tidligere Arbeidernes pressekontor) har overdratt pressebilder fra de siste 40 årene, og vi har en samling med hovedvekt på 1980-tallet fra avisa Fremtiden. I tillegg har andre organisasjoner og flere privatpersoner med tilknytning til venstresiden i norsk samfunnsliv overlatt forvaltningen av relevante bilder og fotoalbum til Arbark.

Den største enkeltsamling er Arbeiderbladets bildearkiv, som består av ca. 3,5 millioner bilder på film og papir. I tillegg til et stort arkiv med portretter, finnes pressebilder organisert i ulike tema fra tiden 1945 - ca. 2000.

I 2019 avleverte LO Media over 500 000 digitalt skapte foto til Arbark, og vi jobber videre med innhøsting og bevaring av digitalt skapt materiale.

Bildene digitaliseres fortløpende, men i og med at samlingen er så stor og omfangsrik, er det kun en liten del som er digitalisert.

Ta gjerne kontakt for hjelp til søking i fotosamlingen:  lesesal@arbark.no

Vilkår og priser for bruk av bilder fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Ved bruk av Arbarks bilder skal det opplyses om formål. Utlån er for én gangs bruk og bildefilene skal deretter slettes. De kan ikke brukes i annen sammenheng eller videreformidles.

Bildene skal krediteres: Fotografens navn / kilde / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Det er låntakers ansvar at bruk av bilder skjer i tråd med Åndsverksloven.

Oppgitte priser er ekskl. mva. fra januar 2023:

Redaksjonell bruk: aviser, ukepresse, tidsskrifter, bedriftsblad, bøker, internett, sosiale medier, utstillinger kr. 850,-
TV, film, teater. kr. 1250,-
Kommersiell bruk: reklame, kalendere, prospektkort, etc. kr. 1500,-

Bildefiler til historielag og privat bruk er i utgangspunktet gratis, men kan innebære kostnader rundt fremfinning og digitalisering.

Til annet bruk eller for større oppdrag, vennligst ta kontakt for pris og leveringsbetingelser: lesesal@arbark.no