FOTOSAMLINGEN

Arbarks fotosamling inneholder rundt 1,5 millioner bilder. Arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen har siden Arbarks opprettelse i 1908 bidratt med avleveringen av sine bilder, det være seg fra partiforeninger, fagforbund og -foreninger og ikke minst fra fagblader med blant annet reportasjebilder fra arbeidslivet gjennom mange årtier. Avisenes Nyhetsbyrå (tidligere Arbeidernes pressekontor) har overdratt pressebilder fra de siste 40 årene, mens vi har en samling med hovedvekt på 1980-tallet fra avisa Fremtiden. I tillegg har andre organisasjoner og flere privatpersoner med tilknyting til venstresiden i norsk samfunnsliv, overlatt forvaltningen av relevante bilder til Arbark.

Den største enkeltsamling er likevel Arbeiderbladets bildearkiv. I tillegg til personbilder finner man her omfattende bildemateriale som dokumenterer ulike sider av samfunnslivet fra 1945 fram til 1997.

Bildene digitaliseres fortløpende. Med den store og omfangsrike samlingen, vil fortsatt mye være i sin opprinnelige form. Ta gjerne kontakt med oss for råd og hjelp i søk etter fotografier her: lesesal@arbark.no

Informasjon om priser finner du her

Her kan du finne noen av våre bilder på www.digitaltmuseum.no:


© www.arbark.no