1. januar


Musikerforbundet hyller LO på 50-årsdagen 1949

Norsk musikerforbund regner 1. januar 1911 som sin stiftelsesdato. Forbundet ble medlem av LO i 1919. Fra 2001 er musikerne organisert i Musikernes fellesorganisasjon. Også LO-forbundene Skolenes landsforbund og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund regner 1. januar som sin stiftelsesdato.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek