3. januar

Arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad Hvepsen kommenterer den politiske splittelsen i arbeiderbevegelsen 3. januar 1925.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek