4. januar

Det var på dette møtet 4. januar 1912 Martin Tranmæl kom med sin berømte trussel: "End om der laa noen dynamitpatroner i borehullene som bare de streikende visste av, tror man ikke streikebryterne vilde betænke sig to ganger paa at opta arbeidet." Uttalelsen førte til debatt også innad i arbeiderbevegelsen og bidro i vesentlig grad til Tranmæls rykte som revolusjonær.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek