5. januar

DnAs landsstyremøte trådte sammen 5. januar 1923. Den kommunistiske internasjonalens representant Karl Radek (midt på bildet med Edel Bull på fanget) fikk vedtatt et kompromiss som tilsynelatende sikret Arbeiderpartiets medlemskap i Internasjonalen. Bare få dager senere brøt imidlertid striden ut på ny. Ellers på bildet ser vi de fleste kjente personer i Arbeiderpartiet.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek