6. januar

Fane for Dalen Cementindustriarbeiderforening, stiftet 6. januar 1924

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek