7. januar

Fane for Oslo bryggearbeideres avholdsforening, stiftet 7. januar 1889. Ved 50-årsjubileet presenterte Arbeiderbladet (Dagsavisen) foreningen som verdens eldste arbeideravholdslag.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek