8. januar

Karen Marie Kristiansen ble født 8. januar 1838 i Fredrikshald. Hun er bedre kjent som Marie Knudsen, Christian Holtermann Knudsens kone. Hun bidro i vesentlig grad til mannens enestående rolle i norsk arbeiderbevegelse, men var også selv politisk aktiv, blant annet under streiken blant fyrstikkarbeiderskene i 1889 og i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. Hun døde i slutten av september 1923.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek