9. januar

Annonse i Social-Demokraten (Dagsavisen) 9. januar 1886. Den socialdemokratiske Forening annonserte for utendørsmøter på Grorudhaugen den første søndag i hver måned, første gang ved foreningens leder, Christian Holtermann Knudsen.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek