10. januar

Kristiania socialdemokratiske ungdomslag ble stiftet 10. januar 1900. Det var den første sosialistiske ungdomsforening tilknyttet Arbeiderpartiet. I desember samme år ga foreningen ut juleheftet Sneplogen.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek