13. januar

Fane fra Sulitjelma

Søndag 13. januar 1907 samlet 1500 arbeidere fra alle arbeidsplassene seg på isen på Langvannet i Sulitjelma for å danne fagforening. "De som var med paa at danne forening skulde træde til høire, de som var i mot skulde staa rolig, og hver eneste mann traadte til høire og vidste derved, hvad som var formalet for deres møte paa isen," heter det i beretningen.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek