14. januar

14. januar 1981 demonstrerte 500 motstandere av Alta-utbygginga utenfor Stortinget. Anleggsarbeidet hadde startet opp på nytt i januar 1981 etter at Alta Herredsrett hadde avgjort at utbygginga var lovlig, trass i at den var i strid med verneplanen for Masi. Kort tid etter startet en gruppe samer en månedslang sultestreik.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek