15. januar

Norges socialdemokratiske Arbeiderpartis konstituerende landsmøte 1921

Etter at Arbeiderpartiet gikk inn i Den kommunistiske internasjonalen i 1919, vokste det fram en sosialdemokratisk opposisjon i partiet. Opposisjonen avholdt 15.-16. januar 1921 landsmøte og dannet Norges socialdemokratiske Arbeiderparti.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek