17. januar

Thina Thorleifsen på 50-årsdagen 17. januar 1935.

Thina Thorleifsen ble født 17. januar 1885. Hun arbeidet som hushjelp og kom på den måten i kontakt med arbeiderbevegelsen. I over førti år hadde hun en framtredende stilling i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, først og fremst gjennom vervet som fastlønnet kvinnesekretær og siden som en av kvinnebevegelsens historieskrivere. Hun døde 8. september 1959.


 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek