21. januar

Protokoll for Det 6. norske arbeidermøte i Skien 21.-24. januar 1894. Arbeidermøtene var fellesmøter for alle arbeiderforeninger i Norge, både liberale og sosialistiske foreninger. De liberale organisasjonene var i flertall, men sosialistene hadde ofte dominert. I Skien ble det imidlertid besluttet at sosialistene ikke lenger skulle ha adgang til møtene.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek