23. januar

Halvard Olsen ble født 23. januar 1886 i Kvæfjord. Han var formann i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund fra 1919 og ble deretter LO-formann fra 1925. I 1934 måtte han gå av etter en "hestehandel" med arbeidsgiverforeningen. Olsen var omstridt på flere områder. Ved DNA-splittelsen i 1923 fulgte han kommunistene og ble nestformann i NKP, men ble ekskludert fra partiet året etter. Under okkupasjonen var han rådgiver for det nazifiserte LO, og fikk en landssvikdom på sju år. Halvard Olsen døde 5.8.1966.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek