25. januar

Annonse i Social-Demokraten (Dagsavisen) 24. januar 1902

Lørdag 25. januar 1902 var det en stor demonstrasjon mot arbeidsløshet i Oslo. 16 - 1700 personer deltok, "men en stor mængde fulgte toget efter fortougene, idet deres daarlige skotøi gjorde det for haardt at vade gjennem de store søledamme midt i gaden". Ved Stortinget og ved kommunestyrets lokale holdt Gunnar Sethil korte taler og overrakte "henstillinger".

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek