26. januar

26. januar 1923 brøt det ut konflikt ved Hofsfos Træsliperi og Papirfabrikk etter at to arbeidere ble sagt opp, angivelig på grunn av driftsinnskrenkninger. Konflikten varte i sju måneder. Arbeidsgiverne og fagbevegelsen var enige om at konflikten var ulovlig, men de streikende arbeiderne ble til slutt likevel frikjent i retten. Arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad, Hvepsen, kommenterte dommen på sin måte 16. juni 1923.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek