28. januar

Hornsrud-regjeringen på Slottsplassen etter tiltredelsen 28. januar 1928

Christopher Hornsrud var statsminister i den første arbeiderpartiregjeringen som satt fra 28. januar til 15. februar 1928. Regjeringen ble alt felt på sin tiltredelseserklæring.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside




©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek