29. januar

Tegning av Anton Hansen i Arbeiderbladet (Dagsavisen) 29. januar 1924

Havnearbeiderstreiken på øst- og vestlandet brøt ut 16. januar 1924 og varte helt til 30. juni. Under konflikten tok arbeidsgiverne i bruk streikebrytere, noe som bidro til stor bitterhet mellom partene. På tegningen er streikebryterne symbolisert ved en hyene, et vanlig bilde i samtiden.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek


Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek