30. januar

Samlingskongressen 30.-31. januar 1927

Etter splittelsene på 1920-tallet sluttet Arbeiderpartiet og Norges socialdemokratiske Arbeiderparti samt enkelte kommunister seg i 1927 igjen sammen til ett parti.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek