31. januar

Generalstreik i Trondheim mot dommen i "Fjeldsætersaken" 31. januar 1925.

Kampen mot streikebrytere var hard og bitter fra begge sider. I den såkalte Fjeldsætersaken ble tillitsmenn som hadde forsøkt å forhindre sammenstøt mellom arbeidere og streikebrytere satt under tiltale og fikk fengselsstraff og mange års tap av borgerlige rettigheter.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek