1. februar

Tor Aspengren ble født 1. februar 1917. Allerede som 14-åring begynte han å arbeide på Spigerverket. Etter hvert ble han klubbformann, kom inn i styret i Oslo jern- og metall og overtok som forbundsformann i Norsk jern- og metallarbeiderforbund i 1958. Kongressen i 1969 valgte ham til LO-formann. I 1977 gikk han av for aldersgrensen og ble etterfulgt av Tor Halvorsen. Tor Aspengren døde 23.6.2004.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek