2. februar

Fagforeningene i Kristiania (Oslo) vedtok 2. februar 1890 å arrangere tog 1. mai. Dette var første gang 1. mai internasjonalt skulle markeres som demonstrasjonsdag. Bildet viser 1. maitoget i 1908 passere det nye Folkets Hus på Youngstorget.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek