3. februar

Utenriksminister Halvard M. Lange redegjorde 3. februar 1949 i Stortinget om de mislykkete forhandlingene om et nordisk forsvarssamarbeid. Vanskene med å etablere et slikt samarbeid banet veien for Norges medlemskap i NATO. Arbeiderpartiet utga talen som brosjyre.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek