5. februar

Arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad Hvepsen kommenterer den politiske splittelsen i arbeiderbevegelsen 5. februar 1921. Bildet er tegnet av Otto Hjort som har fått med seg flere av de sentrale aktørene i debatten.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek