12. februar

Opprop i Social-Demokraten 11. februar 1922

Arbeiderpartiets leder Kyrre Grepp ble begravet 12. februar 1922. Bisettelsen foregikk i Folkets Hus, og båren ble derfra ledsaget av en prosesjon til Grepps hjem i Majorstuveien.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek