19. februar

DnAs landsmøte 1949.

19. februar 1949 vedtok Arbeiderpartiets landsmøte med 329 mot 35 stemmer landsstyrets flertallsinnstilling om utenrikspolitikken som gikk inn for norsk medlemskap i NATO.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek