20. februar

På NKPs ekstraordinære landsmøte 20.- 22. februar 1950 ble Furubotn-fløyen offisiselt satt utenfor partiet. På landsmøtet var det bare representanter for Løvlien-fløyen til stede. De eksklusjonene som allerede var foretatt under partistriden i oktober/november 1949 ble stadfestet på landsmøtet.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek