21. februar

Tegning på forsiden i Alarm, organ for Norsk syndikalistisk federation, 21. februar 1920.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek