22. februar

Finn Gustavsen ble født 22. februar 1926. Han begynte sin politiske karriere i AUF og var blant annet redaktør av AUFs avis Fritt slag. Fra 1954 ble han redaksjonssekretær og seinere redaktør av ukeavisa Orientering, som særlig opponerte mot den norske NATO-politikken. I 1961 ble han ekskludert fra Arbeiderpartiet og senere samme år valgt inn på Stortinget for Sosialistisk Folkeparti som han selv var med og stifte. Han satt i to perioder. I 1971 ble han leder for SF. I 1973 valgt inn igjen på Stortinget, denne gang for Sosialistisk Valgforbund. Etter en periode trakk han seg på ny, og brukte deretter tiden som journalist og forfatter. Finn Gustavsen døde 20.7.2005.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek