25. februar

Barking av tømmer i Grue, ca. 1920

Norsk skog og jordbruksarbeiderforbund ble stiftet 25. februar 1912 og ble oppløst i 1924. Et varig LO-forbund for skogsarbeidere kom først i 1927 med Norsk skog- og landarbeiderforbund. I 1988 ble dette forbundet en del av Fellesforbundet.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside




©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek