27. februar

Arbeiderpartiets 26. landsmøte 24.- 28.februar 1923. Den 3. internasjonale var representert ved Nicolai Bucharin som fikk i stand et kompromiss når det gjaldt partiets tilslutning til Komintern. Kompromisset skulle likevel ikke vare ut året.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek