1. mars

Den socialdemokratiske forening ble stiftet 1. mars 1885 etter initiativ fra Christian Holtermann Knudsen. Foreningen var gjennom mange år den viktigste pådriveren for en sosialistisk arbeiderbevegelse i Norge.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek