Dagen i dagDagens kalenderbilde
Illustrasjon: Typografiske Meddelelser/ Arbark.

2. mars

1889 var et viktig streikeår for europeisk arbeiderbevegelse. I Norge brøt typografstreiken ut 2. mars. Ikke minst arbeidsgivernes forsøk på å benytte streikebrytere førte til at konflikten ble bitter. Bildet er hentet fra Typografiske Meddelelser og presenterer foto og navn på streikebrytere. Bitterheten illustreres gjennom pistolene i bildets hjørner.