5. mars

Rachel Grepp ble født 5. mars 1879 i Bergen. I gymnastiden traff hun ektemannen Kyrre Grepp, som seinere ble formann i Arbeiderpartiet. Da han døde i 1922 begynte hun som journalist i Arbeiderbladet og ble der til hun gikk av med pensjon i 1949. Rachel Grepp hadde en rekke verv i arbeiderbevegelsen. Allerede i 1902 var hun med og stiftet Bergens socialdemokratiske ungdomslag, seinere var hun aktiv i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse og bladet Arbeiderkvinnen, og satt i Oslo bystyre og skolestyre. Rachel Grepp-heimen for enslige mødre (opprettet 1967) bærer hennes navn. Rachel Grepp døde 24.5.1961.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek