6. mars

AUF avholdt landsmøte 4. - 7. mars 1967. Debatten på landsmøtet markerte for alvor AUF som en NATO-kritisk organisasjon. Bildet viser det nyvalgte sentralstyret. Fra venstre: Bjørn Skogstad Aamo, Ivar Leveraas, Ola Teigen (formann), Jon Ivar Nålsund, Britt Hildeng, Ragnar Larsen, Bjørn Tore Godal, Johs. Wike, Ulf Sand, Rolf Lasse Lund, Kjell Dahl og Inge Staalesen.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek