10. mars

Elias Volan ble født 10. mars 1887 i Inderøy i Nord-Trøndelag. Sammen med blant andre Martin Tranmæl sto han bak "Fagopposisjonen av 1911". I 1918 ble han formann i Norsk Arbeidsmandsforbund som da var det største LO-forbundet, og valgt til nestformann i LO i 1920. Volan var LO-sekretær i flere perioder fram til han gikk av med pensjon i 1953, men ble flittig benyttet som foredragsholder fram til sin død 26.12.1974.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek