11. mars

Første hefte av Arbeidernes leksikon utkom 11. mars 1931. Leksikonet kom ut på Arbeidermagasinets forlag og besto av i alt 6 bind. Det omhandlet spesielt personer innen arbeiderbevegelsen, andre spørsmål av spesiell interesse for bevegelsen, men omfattet også mer allmenne artikler spesielt innen naturvitenskap, medisin og helselære.

Bildet viser Klaus Sunnanå og Gunnar Røise under arbeidet med leksikonet på Dorr ved Minnesund, sommeren 1933.

 

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek