15. mars

Arbeidernes Aktietrykkeri avholdt konstituerende generalforsamling 15. mars 1900. Aktietrykkeriet var en fortsettelse av Christian H. Knudsens trykkeri som hadde trykt avisen Social-Demokraten siden starten. Bildet er en tegning av Anton Hansen som viser den trykkpressa som var i Folkets Hus fra 1912 til 1932.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek