16. mars

Carl Jeppesen ble født 16. mars 1858 i København og kom til Kristiania som 20-åring. I 1887 var han en av stifterne av Arbeiderpartiet. Han var redaktør for Social-Demokraten 1887-1892 og 1906-1912. I 1889 var han partiets representant på Den annen internasjonales første kongress. Samme år organiserte han den kjente streiken blant fyrstikkarbeiderskene i Kristiania. Han satt i bystyret 1898-1925, og var byens første arbeiderpartiordfører 1917-1919. Jeppesen var en av stifterne av Norsk Presseforbund i 1910 og ledet forbundet 1920-22. En av de klassiske arbeidersangene, "Gryr i Norden" er skrevet av ham. Carl Jeppesen døde 26.1.1930.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek