18. mars

18. mars var en internasjonal jubileumsdato både for opprøret i Berlin 1848 og for Pariserkommunen 1871. Også i Norge ble dagen markert. Bildet er en annonse i Social-Demokraten fra 12. mars 1895 for markeringen det året, som fordi datoen var en søndag, ble avholdt 17. mars.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek