19. mars

Kampanjen Norge ut av NATO arrangerte 19. mars 1961 demonstrasjonstog mot atomvåpen på norsk jord.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek