20. mars

20. mars 1935 tiltrådte regjeringen Nygaardsvold. Regjeringen besto av Johan Nygaardsvold, Halvdan Koht, Alfred M. Madsen, Chr. Fredrik Monsen, Hans Ystgaard, Adolf Indrebø, Kornelius Bergsvik, Nils Hjelmtveit og Trygve Lie.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek