21. mars

21. mars 1903 brøt det ut streik innen jern- og metallindustrien i Bergen. Streiken ble senere fulgt av lockout. Konflikten omfattet omlag 2000 arbeidere og varte helt til 15. juni. Bildet viser formernes fagforening med musikkorps og fane under mønstringen 1. mai 1903.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek