25. mars

24. til 27. mars 1918 ble arbeiderrådenes landskonferanse avholdt i Kristiania. 140 representanter var møtt fram. Hovedinnlederen var Sigurd Simensen. Bildet viser forsiden på Simensens brosjyre, "Direkte aktion", som ble utgitt samme år.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek